top of page

ONDERZOEK

PUBLIEK OF PRIVAAT

ONDERZOEK

PUBLIEK OF

PRIVAAT

Juiszt betrekt in haar onderzoek alle aandachtsgebieden, zoals (o.a.) verzuimhistorie, verzuimbeheersing, financiering van de WGA-last bij zowel de analyse van de huidige situatie als bij het advies voor de optimale financierings- en uitvoeringswijze WGA-risico’s. Daarnaast wordt, in relatie tot deze risico’s, aandacht besteed aan contacten met interne en externe belanghebbenden, organisatieontwikkeling in de vorm van kennisdeling en proces- en beleidsmatige ondersteuning.

Marco Lodders Fotografie.jpg

EEN ONDERZOEK DOOR JUISZT DOORLOOPT DOORGAANS DE VOLGENDE FASEN:

" Begrijpelijk, deskundig advies en begrijpelijke rapportage!"

- GGZ Bredeburg

bottom of page