ONDERZOEK

PUBLIEK OF PRIVAAT

 ONDERZOEK

PUBLIEK OF

PRIVAAT 

Juiszt betrekt in haar onderzoek alle aandachtsgebieden, zoals (o.a.) verzuimhistorie, verzuimbeheersing, financiering van de WGA-last bij zowel de analyse van de huidige situatie als bij het advies voor de optimale financierings- en uitvoeringswijze WGA-risico’s. Daarnaast wordt, in relatie tot deze risico’s, aandacht besteed aan contacten met interne en externe belanghebbenden, organisatieontwikkeling in de vorm van kennisdeling en proces- en beleidsmatige ondersteuning.

Marco Lodders Fotografie.jpg

EEN ONDERZOEK DOOR JUISZT DOORLOOPT DOORGAANS DE VOLGENDE FASEN:

 

 • FASE 1

  • Inventarisatie huidige situatie en toekomstvisie, genereren benodigde data

  • Huidige financiering en uitvoering ZW-risico en WGA-risico

  • Vaststellen toekomstvisie, wensen en behoeften

  • Verzamelen, controleren, aanvullen en corrigeren van benodigde data, Data analyse.

 • FASE 2

  • Onderzoek en analyse oplossingsmodellen

  • Berekenen van verwachte omvang van het risico

  • Analyse van passende oplossingsrichtingen

  • Selectie van private verzekeraars, garantstellers en uitvoerders en uitvraag passende voorstellen

  • Beschrijving, vergelijking en beoordeling van publieke en private financierings- en uitvoeringswijzen op relevante criteria

 • FASE 3

  • Advies en besluitvorming eigenrisicodragen

  • Opstellen beslisdocument, waarin besluitvorming van de benodigde argumentatie wordt voorzien

  • Het beslisdocument wordt in de vorm van een presentatie met belanghebbenden toegelicht

  • Nemen besluit

  • Er wordt een besluit genomen t.a.v. 'publiek' of 'privaat'.

" Begrijpelijk, deskundig advies en begrijpelijke rapportage!"

- GGZ Bredeburg

Turfweg 73,
3065 AJ  Rotterdam

Nederland

+31 (0)6 51237999

+31 (0)10 3400634

 • Juist LinkedIn

© 2020 Juiszt. Gerealiseerd door Studio Levien