Doe het Juiszt!

En laat onderzoeken waar uw onderneming haar WGA- en ZW-risico het beste kan verzekeren!

 
Berglandschap in mist

De keuze voor 'publiek' of 'privaat'

 

heeft een strategische impact en geldt voor minimaal 3 jaar!

Juiszt daarom verdient deze keuze een gedegen onderzoek op basis van een grondige analyse.

Aspecten zoals een voorgenomen fusie of overname, aangekondigde bezuinigingen, ontwikkelingen rondom ZZP-ers en flexwerkers, de effectieiteit van de HR-afdeling, etc., spelen hierbij een even grote rol als de historische verzuimcijfers

" Begrijpelijk, deskundig advies en begrijpelijke rapportage!"

- GGZ Breburg