WW Overheid en Onderwijs

Overheids- en onderwijswerkgevers zijn wettelijk verplicht
eigenrisicodrager voor de WW.

Dit is in tegenstelling met de WGA en de Ziektewet, waarin elke werkgever – dus ook de overheids- en onderwijswerkgever – een vrijwillige keuze kan maken om wel of geen eigenrisicodrager te worden. Dat betekent dat elke overheids- en onderwijswerkgever verantwoordelijk is voor de werkloosheidskosten van de ex-werknemer en verantwoordelijk is om de werkloze ex-werknemer te begeleiden naar ander werk.

Overheids- en onderwijswerkgevers kennen daarnaast sectoraal bepaalde boven- en na-wettelijke werkloosheidsregelingen. Overheids- en onderwijswerkgevers maken jaarlijks méér kosten aan (alleen al) de wettelijke WW dan aan de WIA. Ook het jaarlijks aantal uitkeringsgerechtigden in de WW is groter dan de in de WIA.

Feiten en cijfers:

juiszt_uitkeringen-ww-wia-wga-iva

Sturing geven aan de WW door middel van preventie- en re-integratiebeleid is voor de eigenrisicodrager WW daarmee cruciaal.

Samenhang met Ziektewet & WGA

Omdat de overheids- en onderwijswerkgever verplicht eigenrisicodrager WW is, moet elke overweging rondom het eigenriscodragen voor de Ziektewet en WGA in samenhang worden bezien met de WW. Bijvoorbeeld: succesvol sturen op de Ziektewet leidt tot instroom in de WW, waardoor het herstel van een zieke ex-werknemer alleen maar leidt tot de verplaatsing van uitkeringskosten.

Integraal risicomanagement

Het is voor de overheids- en onderwijswerkgever belangrijk om de WW, de Ziektewet en de WGA integraal te benaderen. Zowel bij de inventarisatie van de huidige situatie, het doen van onderzoek, het maken van een analyse, het opstellen van een advies en de uiteindelijke besluitvorming voor integrale uitvoering.

Neem vrijblijvend contact op