Audit Sociale Zekerheid

De Audit Sociale Zekerheid geeft inzicht in de samenhang van onderwerpen en thema’s rondom ziekte, arbeidsongeschiktheid en werkloosheid (voor overheids- en onderwijswerkgevers).

De onderwerpen loondoorbetaling bij ziekte, Ziektewet, WIA en WW vormen de uitgangspunten voor dit organisatieonderzoek. Hierbij wordt onder andere gekeken naar de aanwezige regelingen en voorzieningen vanuit de CAO, (verzekerbare) arbeidsvoorwaarden en bedrijfsbeleid.

De Audit Sociale Zekerheid geeft antwoord op de vragen wat, hoe en waarom ten aanzien van de regelingen en afspraken ten aanzien van verzuim, arbeidsongeschiktheid en werkloosheid. Hoe heeft een organisatie de afspraken op deze gebieden in brede zin vormgegeven? Welke risico’s loopt de organisatie op deze gebieden? Hoe kan zij hierin verbeteren en waarom zijn de genoemde verbeterpunten van belang.

De samenhang tussen (sectorale) arbeidsvoorwaarden en sociale thema’s rondom verzuim, arbeidsongeschiktheid en werkloosheid wordt tevens in kaart gebracht. Hierbij valt te denken aan de Wet werk en zekerheid, transitievergoeding en Participatiewet. Ook wordt de relatie met Duurzame Inzetbaarheid gelegd.

Kortom: de Audit Sociale Zekerheid geeft de organisatie een volledig beeld van haar huidige positie in het landschap van ziekte, arbeidsongeschiktheid en werkloosheid en biedt inzicht in de risico’s die de onderneming op dit gebied loopt, met concrete aanknopingspunten voor verbetering en ontwikkeling voor de toekomst.

Neem vrijblijvend contact op